Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Požadavky na zdravotní nezávadnost použitých materiálů

23. prosince 2015 Autor: Ilona Pechová, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Nebezpečí vyplývající z mechanických vlastností hračky mohou rodiče alespoň přibližně odhadnout, ale to, jestli není hračka vyrobena z materiálů, z nichž se uvolňují zdraví škodlivé látky, neodhadne ani odborník. Navíc, nebezpečné chemické látky většinou působí „plíživě“.
 

Kumulují se v organismu a jejich účinky se mohou projevit až po mnoha letech. Proto je důležitou částí posouzení bezpečnosti hraček zkoušení zdraví škodlivých látek. V hračkách se nesmí vyskytovat žádné karcinogenní nebo mutagenní látky a látky toxické pro reprodukci. Některé ze zdraví škodlivých látek jsou vyjmenovány přímo ve směrnici o bezpečnosti hraček – například 19 rizikových prvků (Al, Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, organický Sn, Zn), alergenní vonné látky, některé konzervační látky v hračkách na bázi vody včetně barev, formamid, který slouží jako nadouvadlo pěnových puzzlí nebo fosfátové zpomalovače hoření a bisfenol A v plastech. Jiné jsou uvedeny přímo v normě, např. některá barviva, primární aromatické aminy, monomery (např. fenol, akrylamid, styren, formaldehyd) a rozpouštědla (toluen, metanol, benzeny, xyleny). Další škodlivé látky uvádějí i jiné předpisy, např. nařízení REACH. Podle tohoto nařízení se zkouší celkový obsah kadmia v plastech a barvách, ftalátová změkčovadla a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v plastech. V textilu, papíru a dřevě hraček určených pro děti do 3 let se nesmí vyskytovat formaldehyd.    

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS