Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Požadavky na elektrické hračky

27. prosince 2015 Autor: Ilona Pechová, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Elektrické hračky musí kromě všech požadavků, které jsme probrali v předchozích článcích, splňovat ještě požadavky na elektrickou bezpečnost. Hračky se při použití nesmí zahřát tak, aby došlo k popálení.
 

Hračky, které jsou určené pro použití ve vodě, musí mít takový kryt, který zajistí ochranu před průnikem vlhkosti a poškození elektrickým proudem. Musí mít dostatečnou elektrickou pevnost, aby nedošlo k průrazu. Kryty baterií musí mít takovou mechanickou pevnost, aby při zkoušce rázovým kladivem nedošlo k jejich poškození. U elektrických hraček se také zkouší odolnost proti teplu a hoření – části z nekovových materiálů, které zakrývají elektrické části se např. zkoušejí žhavou smyčkou při teplotách 5500C nebo 6500C. Lasery a svítivé diody použité v hračkách musí být klasifikovány Třídou lasery 1, aby nemohlo dojít k poškození očí při jejich používání.

Kryt prostoru pro knoflíkové baterie se nesmí dát jednoduše otevřít (buď musí být použity dva nezávislé pohyby, nebo musí být použit nějaký nástroj). Totéž platí i pro jiné typy baterií u hraček, které jsou určené pro děti do 3 let.

Důležitou součástí je také posouzení značení a návodů k použití. Např. hračky s výměnnými bateriemi musí mít prostor pro baterie označen tvarem baterií, jejich jmenovitým napětím a polaritou. V návodu musí být podrobnosti pro čištění a údržbu hračky, pokud je to nutné pro bezpečnou činnost hračky. V návodu pro hračky s výměnnými bateriemi musí být uvedeno např., že se nesmějí nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené, že se nesmí kombinovat různé typy baterií, že se nesmí zkratovat napájecí svorky. 

 

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS