Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Pozor při výběru hraček

24. října 2016 Autor: Česká obchodní inspekce

Bezpečnost hraček je základním kritériem, podle kterého bychom měli při výběru vhodné hračky postupovat. Některé hračky, které jsou na český trh dodávány, však zákonné požadavky nesplňuji. Přestože Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 2. čtvrtletí 2016 téměř o 100 kontrol více než v 1. čtvrtletí 2016, situace se v této oblasti prodeje nezlepšila a pochybení bylo zjištěno téměř ve 41 procentech, což je podobné jako v 1. čtvrtletí 2016. Za ně byly uloženy pokuty za 1 391 500 korun.
 

Situace na trhu není příznivá. Stále se v prodejní nabídce objevují hračky, které v některých případech představují pro dětské uživatele riziko. Jsem rád, že Česká obchodní inspekce svými kontrolními akcemi přispívá k omezení prodeje nevhodných hraček,“ řekl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

V období od 1. dubna do 30. června 2016 uskutečnila Česká obchodní inspekce 597 kontrol hraček určených pro děti ve věku od 0 do 14 let. Kontroly byly prováděny v kamenných i internetových obchodech a byly zaměřeny na dodržování právních předpisů s důrazem na dodržování zákona o technických požadavcích (č. 22/1997 Sb.).

Při kontrolách průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele inspektoři zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček (to znamená, zdali jsou dostupné informace o výrobci či dovozci) a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. Pokud tyto informace obsahovaly nějaká omezení, například piktogram označující, že výrobek není vhodný pro děti do tří let, inspektoři prověřovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení.  

Zjištěné nedostatky:

 

1)      Ve 2. čtvrtletí 2016 byly do databáze nebezpečných výrobků RAPEX oznámeny tyto hračky:

2)      Byla zjištěna porušení v distribuci výrobků, které zjevně nesplňují požadavky stanovené zákonem (č. 22/197 Sb.) a příslušným nařízením vlády (č. 86/2011 Sb.), kdy nebyly uvedeny informace o výrobci nebo dovozci hračky, nebyly uvedeny informace pro spotřebitele či důvody pro případná omezení, pokud hračky nejsou vhodné pro určitou věkovou skupinu dětí, případně tyto informace nebyly uvedeny v českém jazyce

3)      Inspektoři prokázali opakovaný prodej hraček bez povinného označení - značka shody CE.

Uložené sankce

Česká obchodní inspekce provedla za uvedené období celkem 597 kontrol a zjistila při nich 368 porušení právních předpisů, za která uložila 335 pokut v celkové hodnotě 2 395 000 korun. Z toho ve 246 případech se jednalo o porušení zákona o technických požadavcích na výrobky, za které bylo uloženo 215 pokut v celkové výši 1 391 500 korun.

Dále byl vydán zákaz prodeje na 359 typů hraček v celkovém počtu 6 375 kusů a v celkové hodnotě 198 828 korun.

Zdroj: Česká obchodní inspekce

 
Přiložené soubory
2016-10-24-hracky-2q-2016.pdf
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS