Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Kontrolní akce ČOI - hračky a výrobky pro péči o děti

23. března 2010 Autor: ČOI

V období od 2. 11. – 30. 11. 2009 provedla Česká obchodní inspekce – Inspektorát Královéhradecký a Pardubický kontrolní akci zaměřenou na hračky a výrobky pro péči o děti.

 

Cílem kontrol bylo u hraček určených dětem mladším 36 měsíců a hraček pro děti od 3 let do 14 let  věku a u výrobků určených pro péči o dítě ověřit plnění povinností dle  zákona číslo 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na  výrobky, NV číslo 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na  hračky, dále zákona číslo 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a zákona číslo 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků

Kontrola byla provedena celek v 18 prodejnách se sortimentem hraček.

Hračky určené pro děti do 36 měsíců

Kontrola byla provedena u 7 distributorů hraček. U hraček určených pro děti ve věku do 36 měsíců, bylo kontrolováno 17 druhů hraček, závada ve značení těchto hraček nebyla zjištěna.

Hračky určené pro děti od 3 let do 14 let věku

Kontrola byla provedena u 15 distributorů hraček. Kontrolováno bylo 55 druhů hraček (auta, panenky, stavebnice, plyšové hračky, telefony, bublifuk, vláčky, mimina, JO-JO, koloběžky, zvířátka aj.).

Závada ve značení hraček byla zjištěna u 10 distributorů.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno u devíti distributorů. V jednom případě bylo zjištěno i  porušení zákona, kdy nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

Dále pět druhů hraček u tří distributorů byly posouzeny jako nebezpečné (JO-JO, Kovová koloběžka Scooter, medvěd plyšový na  baterie, kočárek pro panenky, plyšová kabelka ve tvaru kočičí hlavy). Na  uvedené hračky bude vydáno ochranné opatření.

 

U dvou distributorů zjištěno porušení zákona, neboť distributoři nezajistili označení hraček značkou CE.

Šesti prodávajícím uložena na  místě sankce formou Příkazu na místě v celkové částce 6 000,- Kč.  Ve třech případech bude zahájeno správní řízení a uložena sankce.

Dále byl vydán zákaz prodeje na 81 druhů, 428 kusů hraček v celkové částce 33 145 Kč.

Kontrola výrobků určených pro  péči o dítě

Kontrola byla provedena u 4 distributorů kojeneckého textilního zboží a potřeb pro péči o dítě. Kontrolovány byly dětské dřevěné postýlky a vysoké židle, kočárky - závada ve značení tohoto zboží nebyla zjištěna.

Kontroly sortimentu hraček a  potřeb pro děti budou nadále probíhat.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS