Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Je nebezpečných výrobků méně?

16. dubna 2010 Autor: Evropská komise

Evropské země loni využily systém včasného varování  RAPEX v případě 1993  nebezpečných výrobků, což je o 7 % více než v roce 2008.

 

Z tohoto počtu bylo 1699 případů posouzeno jako vážná hrozba pro spotřebitele, životní prostředí nebo bezpečnost veřejnosti. Asi 60 % z nich pocházelo z Evropy, 20 % z Číny.

Vyšší počet případů (v roce 2008 jich bylo jen 1866) souvisí s několika faktory, např. lepší informovaností o bezpečnostních normách výrobků, efektivnějšími a častějšími kontrolami výrobků a lepší spoluprací mezi jednotlivými zeměmi.

V rámci systému včasného varování RAPEX musejí jednotlivé země oznámit opatření, která podnikly, aby výrobek, který se považuje za nebezpečný, na trh nebyl uveden vůbec nebo jen v omezené míře. Lze např. zakázat prodej výrobku, stáhnout jej z trhu nebo spotřebitele informovat o rizicích s ním spojených.

Ze zprávy EU o systému včasného varování RAPEX za rok 2009 vyplývá, že 28 % varování se týkalo hraček. Z těch jsou (zvláště pro malé děti) nejnebezpečnější hračky obsahující drobné odnímatelné části nebo jedovaté těžké kovy.

V roce 2009 zkontrolovali pracovníci tržního dohledu ve 13 evropských zemích 14 000 hraček a zkoumali, zda vyhovují bezpečnostním normám EU týkajícím se malých součástí a těžkých kovů. V případě, že vzniklo podezření na nebezpečný výrobek, byly vzorky poslány do laboratoří k důkladnějším testům.

Z 576 hraček testovaných na nebezpečnost malých součástí nevyhovělo 200 (celých 35 %). Testy zjišťující obsah těžkých kovů dopadly lépe. Zákonné limity nesplnilo pouze 17 z 227 (7,5 %).

Systém RAPEX používaný k varování před nebezpečnými výrobky využívá 30 zemí (27 členských států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Vztahuje se na všechny produkty s výjimkou potravin, farmaceutických produktů a zdravotnických prostředků.

Od roku 2004, kdy byl systém RAPEX spuštěn, se počet varování zčtyřnásobil.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS