Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Značení C E

23. listopadu 2010 Autor: Evropská komise

Označení CE je klíčovým dokladem o shodě výrobku s legislativou EU a umožňuje volný pohyb výrobků na evropském trhu.

 

Připojením označení CE na výrobek výrobce na svou vlastní odpovědnost prohlašuje, že splnil veškeré požadavky zákonů k získání označení CE, a proto u daného výrobku zaručuje, že může být prodáván v celém Evropském hospodářském prostoru (EEA, 27 členských zemí EU, a v zemích EFTA – Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a také v Turecku.

To se také vztahuje na produkty vyrobené ve třetích zemích, které se prodávají v zemích EEA a Turecku.

Ne všechny produkty však musí nést označení CE. Požadavek nést označení CE platí pouze pro kategorie produktů podléhajících určitým směrnicím, které uvedené značení CE vyžadují.

Označení CE neudává, že výrobek byl vyroben v EEA, ale potvrzuje pouze to, že výrobek byl před uvedením na trh vyhodnocen, a proto splňuje legislativní požadavky (například harmonizovanou úroveň bezpečnosti), aby mohl být prodáván v zemích EEA. To znamená, že výrobce ověřil, že výrobek odpovídá všem relevantním základním požadavkům (například na ochranu zdraví a bezpečnost) příslušných směrnic – nebo je-li to vyžadováno směrnicemi, výrobek byl přezkoušen notifikovaným orgánem odpovědným za hodnocení shody.

Více o značení CE se dozvíte v přiloženém letáku.

 
Přiložené soubory
znaceni_CE.pdf
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS