Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Hračky na českém trhu v roce 2010

23. března 2011 Autor: ČOI

Sortiment hraček patří k výrobkům, kterým věnuje Česká obchodní inspekce velkou pozornost po celý rok – a to jak z hlediska jejich bezpečnosti, tak i informačních povinností. Kromě cílených kontrolních akcí plánovaných jednotlivými inspektoráty, byly hračky dozorovány v provozovnách s tímto sortimentem všemi inspektoráty.

 

Celkem bylo provedeno 5055 kontrol, z nichž bylo 1564 kontrol zaměřeno na plnění povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.) a souběžně sledovali inspektoři dodržování informačních povinností podle zákona o ochraně spotřebitele. Část kontrol měla specifické zaměření - vyhledávání výrobků zařazených do varovného systému RAPEX. Porušení požadavků stanovených na hračky při uvedení na trh bylo zjištěno v 556 případech (tj. 35,5 % kontrol), z toho ve198 případech (12,7 % kontrol) se jednalo přímo o porušení povinností stanovených příslušným nařízením vlády na hračky. Zákaz prodeje vydali inspektoři celkem na 12 901 kusů hraček v celkové hodnotě 1 341 598 Kč.

V průběhu roku 2010 řešila ČOI 42  podání - především na bezpečnost hraček a na nekalé praktiky při prodeji hraček, které se staly podnětem ke kontrolám.

Výsledky kontrol hraček v r. 2010:

Inspektorát ČOI
Počet kontrol
Kontroly
se zjištěním
Celkem zjištění v %
Porušení zák. č. 22/1997Sb.
Zjištění v %
Středočeský
a Hl. m. Praha
271
45
16,6 %
29
10,7

Jihočeský a Vysočina

253
66
26,1 %
5
2,0

Plzeňský a Karlovarský

265
120
45,3 %
102
38,5

Ústecký a Liberecký

360
177
49,2 %
20
5,6

Královéhradecký a Pardubický

208
41
19,7 %
8
3,8

Jihomoravský a Zlínský

90
31
34,4 %
12
13,3

Moravskoslezský a Olomoucký

117
76
65 %
22
18,8
Celkem
1564
556

35,5 %

198
12,7

V rámci vyhledávacích akcí RAPEX bylo na českém trhu dohledáno celkem 10 typů hraček, u nichž bylo nejčastějším rizikem nebezpečí udušení malými částmi, u dvou případů měly hračky nadlimitní obsah ftalátů. Konkrétně se jednalo se například o  sady míčků, panenky, plastové hračky, koloběžku nebo puzzle bloky, které byly následně z trhu staženy. Nejčastěji byl prodej závadných hraček uvedených v tomto mezinárodním výstražném systému  zjištěn na  severu Moravy (15 případů) a ve Východních Čechách (6 případů). Do  systému RAPEX byly za Českou republiku v loňském roce nahlášeny 3 typy hraček nesplňujících kritéria bezpečnosti, konkrétně kočárek pro  panenky, chrastítko-saxofon a houpací žirafa.

V loňském roce bylo posouzeno celkem 57 typů hraček a požadavkům bezpečnosti nevyhovělo 35 z nich. Ve většině případů se jednalo o riziko polknutí malých částí, zejména u různých plastových nebo plyšových hraček, nebo o nebezpečí udušení, jako v případě bobtnavých zvířátek. O těchto výrobcích ČOI informovala spotřebitele průběžně prostřednictvím webových stránek a  sdělovacích prostředků.

Kontrolám hraček jako výrobkům určených nejmenším uživatelům, kteří případné riziko nejsou schopni rozpoznat, ani se nemohou bránit sami, bude věnována Českou obchodní inspekcí pozornost i v tomto roce.

ČOI proto doporučuje spotřebitelům, aby si všímali při výběru hraček řádného značení informacemi o výrobci, dovozci nebo distributorovi, upozornění na rizika nesprávného použití a vybavení návodem v českém jazyce. Dále aby  respektovali údaje o věku, pro který je hračka určena - nesprávným výběrem se z bezpečné hračky může stát hračka nebezpečná, která může způsobit dítěti nevratnou újmu. A v neposlední řadě, aby spotřebitelé nekupovali neoznačené, zapáchající nebo svým vzhledem podezřelé hračky a  informovali o jejich prodeji nejbližší inspektorát ČOI.

Zdroj: ČOI

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS