Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Bezpečná hračka - ochranná známka II

10. listopadu 2008 Autor: Martin Mach

Druhá značka Bezpečné hračky je vydávána akciovou společností Institut pro testování a certifikaci (ITC), ale původ má v Itálii. „Prioritou je ochrana zdraví dětí, značka přináší rychlou informaci o bezpečnosti výrobku a i vyšší kvalitě, než jakou požaduje legislativa,“ říká Tatiana Pašiaková z ITC.

 

Současná unijní legislativa je založena na důvěře ve výrobce. Podle Milana Pražáka z České obchodní inspekce se v EU při volném pohybu zboží dodržuje presumpce neviny. Hračky, které jsou k nám dováženy ze zahraničí, musí získat tzv. značku shody (písmena CE). Ta však stojí jen na prohlášení výrobce, že výrobek splňuje legislativu země, do které je výrobek dovážen.

V čem se liší certifikované hračky popisuje Tatiana Pašiaková z ITC: „U obyčejného výrobku stanovuje věkovou kategorii hračky výrobce, pro získání značky Bezpečné hračky určí věkovou kategorii hračky odborník. Při testování vlastností výrobku se obyčejně testuje jen prototyp výrobku, při získání značky Bezpečné hračky se testuje kromě prototypu i výrobek ze sériové výroby. Nemůže tak například dojít k tomu, že se během výroby zhorší kvalita vstupní suroviny.“

Mezi další rozdíly patří to, že nositel značky Bezpečné hračky je pravidelně kontrolován Institutem pro testování a certifikaci. ITC také vede registr hraček, které jsou certifikované, včetně fotografií, takže spotřebitel si je může prohlédnout před tím, než vyrazí na nákupy.

Jak dále uvádí Tatiana Pašiaková, značku Bezpečné hračky získala i jedna firma, která své výrobky vyrábí v Číně. „Společnost si prostě hlídá podmínky výroby a kvalitu surovin,“ říká Pašiaková. Podle jejích slov se spotřebitelé nejvíce zajímají o certifikované hračky pro děti do 3 let.

Hlavním cílem Programu Česká kvalita je zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu. Pokud konkrétní značka splní podmínky zásad Programu Česká kvalita (především ověřování třetí nezávislou osobou), najdou spotřebitelé na obalu výrobku kromě původní značky i logo Programu Česká kvalita, které dokladuje ověřenou kvalitu, a to nad rámec předpisů a zákonných požadavků na výrobek či službu.

Co má člověk dělat, když má pro silný zápach nebo i z jiných důvodů obavu, že hračka (a potažmo jakékoliv spotřební zboží) je nebezpečná nebo zdraví škodlivá? „V takovém případě je potřeba dát podnět České obchodní inspekci, která prověří, zda je výrobek v pořádku. Čím víc informací spotřebitel inspekci o výrobku poskytne, tím lépe,“ říká Milan Pražák z České obchodní inspekce. Inspekce pak provede kontrolu a o výsledku kontroly vyrozumí spotřebitele, který podal podnět ke kontrole. Pokud by Česká obchodní inspekce zjistila, že výrobek je z nějakého důvodu závadný, může spotřebitel výrobek u prodejce reklamovat.

Zdroj: Ekolist.cz

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS