Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Při výběru kočárků dbejte na bezpečí dítěte!

15. září 2011 Autor: ČOI

Nejen elegantní design a funkčnost, ale zejména kritéria bezpečnosti by měli hodnotit spotřebitelé při výběru nového kočárku. Těmto rozhodnutím napomáhají i výsledky průběžné celoroční kontroly České obchodní inspekce.

 

Cílem těchto kontrol je především snaha zjistit, zda nejsou na českém trhu prodávány výrobky, které by mohly poškodit zdraví dětí vzhledem ke svým nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, špatné konstrukci či nedostatečným nebo nesprávným informacím o používání výrobků a zacházení s nimi. V průběhu 2. čtvrtletí 2011 bylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem o obecné bezpečnosti výrobků v 7 případech ze 42 kontrol (16,6 %).  Ze dvou odebraných vzorků kočárků jeden nevyhověl.

Na kontrolní akci se podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce a v průběhu 42 kontrol bylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v 7 případech (tj. 16, 6%). K posouzení bezpečnosti byly odebrány 2 vzorky dětských kočárků.

Inspektorát

Počet kontrol

Počet zjištění/ odběry

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

4

1/2

25 %

Plzeňský a Karlovarský

6

0

0

Ústecký a Liberecký

12

0

0

Jihočeský a Vysočina

9

1

11 %

Královéhradecký a Pardubický

5

2

40 %

Jihomoravský a Zlínský

4

2

50 %

Moravskoslezský a Olomoucký

2

1

50 %

Celkem

42

7/2

16,6 %

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření:

- prodej výrobků bez návodu k použití v českém jazyce

- prodej výrobků bez řádných informací o výrobku

Na 9 kusů výrobků v celkové hodnotě 68 190 Kč vydali inspektoři ve dvou případech zákaz prodeje pro nesplnění informačních povinností a uložili 2 příkazy na místě v celkové výši 4 000 Kč. Třem kontrolovaným subjektům bylo uloženo, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, a s dalšími dvěma bude zahájeno správní řízení.

Ve  dvou případech byl proveden odběr vzorků k posouzení bezpečnosti výrobku. Jeden z odebraných kočárků nevyhověl požadavkům zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

Kontroly ČOI budou pokračovat i v dalším čtvrtletí, protože se jedná o výrobky určené snadno zranitelným uživatelům – dětem. Výsledky kontrol prokázaly, že někteří prodávající stále nejsou dostatečně zodpovědní a nedodržují povinnosti, které jim zákon při prodeji těchto výrobků ukládá.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS