Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Dětská kola stále v prodeji bez informací

15. září 2011 Autor: ČOI

Na kontroly dětských jízdních kol s maximální výškou sedla v rozmezí od 435 do 635 mm a s pohonem na zadní kola se ve 2. čtvrtletí 2011 zaměřily všechny inspektoráty ČOI. Porušení povinností a požadavků stanovených pro tyto výrobky zákonem o obecné bezpečnosti výrobků (zákon č. 102/2001 Sb.) zjistili inspektoři v  17 ze 77 provozoven (22 %).

 

Byly odebrány 4 vzorky k posouzení bezpečnosti výrobku, z nichž jeden výrobek obecným požadavkům na bezpečnost vyhověl, další tři výrobky jsou dosud ve zkušebně. Správní řízení čeká celkem osm prodávajících, jeden případ je dosud v šetření.

Cílem kontrolní akce ČOI je ověření aktuální situace na trhu, konkrétně zda nejsou prodávány dětská jízdní kola, které by mohly poškodit zdraví dětských uživatelů ať už z důvodu nevhodných mechanických a fyzikálních vlastností výrobků, jejich špatné konstrukce, případně nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost. Do kontrol se ve 2. čtvrtletí zapojily všechny inspektoráty ČOI. Celkem bylo provedeno 77 kontrol a v 17 případech byly zjištěny nedostatky (tj. 22 %).

Inspektorát

Počet kontrol

Počet zjištění/ odběry

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

0

0

0

Plzeňský a Karlovarský

14

4/3

28,5 %

Ústecký a Liberecký

10

1

10 %

Jihočeský a Vysočina

21

5/1

23,8 %

Královéhradecký a Pardubický

17

2

11,8 %

Jihomoravský a Zlínský

9

4

44,4 %

Moravskoslezský a Olomoucký

6

1

16,6 %

Celkem

77

17/4

22 %

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření:

- prodej výrobků bez návodu k použití

- prodej výrobků bez řádných informací o výrobku

Zákaz prodeje  vydali inspektoři v pěti  případech na 17 kusů dětských jízdních kol v celkové hodnotě 33 066 Kč, konkrétně pro nesplnění informačních povinností. Šesti kontrolovaným subjektům bylo uloženo, aby odstranily zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě, v  pěti případech byly nedostatky odstraněny na místě.

Ve  čtyřech případech byl proveden odběr vzorku k posouzení bezpečnosti výrobku. Jedno dětské kolo požadavkům zákona o obecné bezpečnosti výrobků (zák. č. 102/2001 Sb.) vyhovělo, další tři jsou dosud na posouzení u autorizované osoby.  Inspektoři uložili 2 příkazy na místě v celkové výši 2 000 Kč a správní řízení bude zahájeno s osmi prodejci. Jeden případ je stále v šetření.

Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům budou kontroly sortimentu dětských jízdních kol probíhat i nadále, neboť se jedná o výrobky určené pro dětské uživatele.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS