Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Dětská jízdní kola: bezpečnostní požadavky

17. prosince 2008 Autor: dTest

Při výběru dětského kola může sám spotřebitel rozlišit výrobek bezpečný od toho nebezpečného. Stačí se zaměřit na několik kritických míst, např. provedení konců řídítek, provedení nášlapných ploch šlapátek, jejich vzdálenost od země, chránič řetězu, značka hloubky zasunutí na sloupku řídítek a na sedlovce. Hodně napoví i takové "maličkosti", jaké představuje návod a značení na rámu kola. Připravili jsme stručný přehled požadavků, které uvádí norma ČSN EN 14765:2006 Dětská jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

 

A protože jsme se při našich testech přesvědčili, že výrobci a dovozci mají velké mezery ve svých znalostech, jak musí vypadat bezpečné dětské jízdní kolo, uvádíme i konkrétní technické požadavky, aby se poučili. Svoji pozitivní roli v ochraně dětí před nebezpečnými výrobky mohou sehrát i prodávající, resp. jejich nákupčí, kteří by měli mít alespoň minimální znalosti o tom, co nakupují...

ZNAČENÍ

Rám jízdního kola se musí viditelně a trvanlivě označit:

  • výrobním (sériovým) číslem
  • názvem výrobce nebo jeho zástupcem
  • číslem příslušné evropské normy

PROVEDENÍ

Ostré hrany: Přístupné nechráněné hrany nesmí být ostré.
Zabezpečení šroubů: Zajištění šroubů (např. pojistnými maticemi a podložkami).
Minimální kroutící moment, při kterém dochází k poškození
Minimální kroutící moment při porušení spoje – min. o 50 % větší, než je doporučený od výrobce. Spoje: připevnění řidítka, připevnění představce, připevnění nástavců řidítka, připevnění sedla a sedlovky.
(Minimální kroutící moment nebyl u testovaných jízdních kol žádným výrobcem doporučen.)
Výstupky: Nechráněné výstupky delší než 8 mm musí být zakončeny průměrem větším než 6,3 mm. Konce výstupků musí mít rozměry A větší než 12,7 mm a B větší než 3,2 mm.
Zakázané zóny, ochranné bandáže a závity šroubů:

  • na horní rámové trubce mezi sedlem a bodem 300 mm před sedlem nesmí být žádné výstupky,
  • ochranné bandáže se povolují za předpokladu, že jízdní kolo po odstranění bandáže splňuje požadavky na výstupky,
  • šrouby se závitem (nechráněný výstupek) musí mít délku menší než je průměr šroubu.

BRZDY

Brzdové systémy: Minimálně dva nezávislé brzdové systémy, z nichž jeden působí na přední a jeden na zadní kolo.
Rozměry uchopení páky brzdy: Maximální rozměr úchopu nesmí v délce 40 mm přesáhnout 75 mm. (Vzdálenost uchopení páky brzdy lze regulovat pomocí seřizovacího šroubu.)
Sestavy brzdového špalíku a brzdové botky, zkouška bezpečnosti: Bezpečné připevnění při

  • působení síly 130 N na brzdovou páku,
  • zkouška pevnosti

Protišlapací brzdy: Rozdíl mezi hnací a brzdící polohou kliky smí být max. 60°.
Brzdová soustava, pevnostní zkoušky: Nesmí dojít k selhání ručně ovládané brzdy a protišlapací brzdy.

ŘÍZENÍ

Řídítka, rozměry a nastavení: Celková šířka řidítka min. 350 mm, max. 550 mm. Svislá vzdálenost mezi horním povrchem rukojeti řídítek v nejvyšší poloze a povrchem sedla v jeho nejnižší poloze musí být max. 400 mm.
Rukojeti řídítek: Konce řídítek musí být opatřeny rukojetí, která vydrží snímací sílu 70 N. Rukojeti řidítek musí být z pružného materiálu a musí mít rozšířený a krytý konec o průměru alespoň 40 mm. Rukojeti řidítek nesmí omezovat ovládání brzdových pák.
Sloupek řídítek, značka hloubky zasunutí nebo spolehlivá zarážka: Sloupek řídítek musí být opatřen jedním ze dvou způsobů:

  • trvalá příčná značka o délce min. vnějšího průměru příčného řezu sloupku řídítek, která je umístěna ve výšce min. 2,5násobku vnějšího průměru sloupku řídítek od spodního konce sloupku. Pod značkou musí být min. v délce jednoho průměru sloupku řidítka obvodový materiál sloupku neporušený,
  • trvalá zarážka, která zabrání jeho vytažení ze sloupku vidlice více než je výše uvedený požadavek.

Sloupek řídítek vůči sloupku vidlice, zkouška bezpečnosti kroucením řídítka se vůči sloupku vidlice nesmí pohnout.

KOLA

Sestava kolo / plášť: Radiální házivost max. 2 mm, axiální házivost max. 2 mm. Mezera sestavy kolo / plášť Mezera mezi pláštěm a kteroukoli částí rámu nebo vidlicí nebo blatníkem a jeho upevňovacími šrouby je min. 6 mm.
Tlak nahuštěného pláště: Hustící tlak pláště musí být trvanlivě vyznačen na boku pláště.

ŠLAPÁTKA

Nášlapná plocha: Nášlapná plocha musí být zajištěna proti pohybu vůči sestavě šlapátka. Šlapátko se musí volně otáčet. Nášlapné plochy musí být z obou stran šlapátka nebo musí být upřednostněna jedna poloha šlapátka, která se automaticky nastaví nášlapnou plochou jezdci pod nohu.
Vzdálenost od země: Bez dotyku kterékoliv části pedálu při náklonu nezatíženého jízdního kola o úhel 23°.
Dostatečná vzdálenost pro špičku nohy: Mezera mezi osou pedálu a pláštěm předního kola, resp. blatníkem musí být min. 89 mm.

SEDLO A SEDLOVKA

Sedlovka, značka minimální hloubky zasunutí (popř. trvalá zarážka)

Sedlovka kruhového průřezu: značka zasunutí minimálnû ve vzdálenosti 2násobku vnějšího průmûru sedlovky od jejího spodního konce.
Sedlovka nekruhového průřezu: značka zasunutí minimálně ve vzdálenosti 65 mm od spodního okraje sedlovky.
Sedlo a sedlovka, zkouška bezpečnosti: Bez žádného pohybu svorníku pro nastavení sedla v kterémkoliv směru vůči sedlovce nebo sedlovky vzhledem k rámu.
Sedlo, zkouška statickou silou: Bez uvolnění drátěné kostry z krytu sedla nebo plastového výlisku, bez prasklin nebo trvalého deformace.

CHRÁNIČ ŘETĚZU

Jízdní kolo musí být vybaveno chráničem řetězu, který zcela zakrývá vnější stranu a hranu řetězu, převodník a pastorek zadního náboje, vnitřní stranu převodníku a body, v nichž se stýká řetěz s převodníkem.

STABILIZAČNÍ KOLEČKA

Montáž a demontáž: Musí být možné namontovat nebo demontovat stabilizační kolečka, aniž by se uvolnilo uchycení osy zadního kola.
Rozměry: Vodorovná vzdálenost mezi svislou rovinou procházející každým stabilizačním kolečkem a svislou rovinou procházející osou rámu jízdního kola musí být min. 175 mm.
Žádné ze stabilizačních koleček nesmí být zvednuté více než 25 mm nad základnu.
Zkouška svislým zatížením: Pružná deformace maximálně 25 mm, trvalá deformace maximálně 15 mm.
Zkouška podélným zatížením: Trvalá deformace maximálně 15 mm. žádná součást stabilizační sestavy se nesmí při zkoušce zlomit.

Převzato z: dTest

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS