Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Boj o směrnici o bezpečnosti hraček skončil

18. prosince 2008 Autor: Zuzana Roithová, Štrasburk

„Mám radost, že se rok s rokem sešel a já mohu s hrdostí říci, že se nám podařilo splnit slib, v rekordním čase navrhnout a ještě před Vánoci schválit moderní, závazná pravidla, která lépe ochrání děti v Evropě před nebezpečnými hračkami," uvádí Zuzana Roithová.

 

Revize dvacet let staré směrnice, která se bude vztahovat na všechny hračky pro děti až do 14 let, zásadně zpřísňuje limity pro chemické, mechanické a další vlastnosti látek. Norma bude dále ukládat povinnost výrobcům, ale i dovozcům po deset let dokladovat detailní složení výrobků, na obaly uvádět svou plnou pravdivou adresu a také srozumitelně a čitelně informovat o bezpečném používání hračky. Směrnice také dá větší bič do ruky kontrolním orgánům. „Za nesmírně důležité považuji to, že nejen evropští výrobci, ale také dovozci (80% hraček plyne do Evropy z Číny) budou plně právně odpovědní za kvalitu zboží, tedy i toho, které do Evropy dovezou," dodává europoslankyně.

Předvánoční hlasování poslanců o hračkách nebylo klidné. Ve Štrasburku se rozpoutala bouřlivá diskuse o návrhu frakce zelených a části socialistických poslanců, ve kterém zmínění zákonodárci požadovali povinné externí testování každé hračky. Evropští producenti (většinou jde o malé podniky s méně než pěti zaměstnanci) by tuto část směrnice kvůli finanční náročnosti testování jistě neuvítali. Poslankyně Roithová na plénu uvedla, že v ČR test jedné hračky stojí v průměru kolem 3000 euro a že zkušenosti z USA i Číny prokázaly, že i externě testované hračky mohou být závadné. Podle původního návrhu, který schválil Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a který také přijala Rada a nakonec i Evropský parlament, budou externí testy nutné jen tam, kde nejsou stanoveny standardy. „Oceňuji, že většina poslanců odmítla návrh zelených a socialistů, který by evropské výrobce hraček likvidoval s vědomím, že v Číně testované hračky stejně nebudou zárukou jejich bezpečnosti," komentovala konečné rozhodnutí parlamentu Roithová. EU nemá možnost hnát k odpovědnosti externí zkušebny v Asii, odpovědnost leží na dovozcích a výrobcích. Na nich je, zda potřebné testy provedou ve svých či externích laboratořích, oni si musí dávat pozor na to, aby plnili evropské standardy nejen na začátku výroby, ale trvale a že to tak činí i jejich subdodavatelé, s nimiž mají kvalitní smlouvy.

„Je mi líto, že kontrolní orgány dosud nezačaly také nebezpečné hračky likvidovat. Pouze nařizují jejich stahování z trhu a udělují pokuty,"dodává ještě europoslankyně. Již před rokem totiž upozornila ve svém výboru na to, že se zakázané, nebezpečné zboží znovu objevuje v prodeji, například na pultech pouličních stánků, a požadovala legislativní změnu, která by umožnila nebezpečné zboží likvidovat obdobně stejně jako padělky. „Ačkoli nová pravomoc platí již půl roku, dosud není využívána," upozorňuje.

 

 

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS