Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Dětské hračky - pomůcky do vody obsahovaly ftaláty! (Dílčí zpráva za 3. čtvrtletí 2011)

8. listopadu 2011 Autor: ČOI

Léto sice již skončilo, ale některou z hraček-pomůcek pro plavání s vysokým obsahem ftalátů, které odebrala v rámci kontrol těchto výrobků Česká obchodní inspekce, můžete mít doma. V průběhu 90 kontrol bylo k  laboratornímu posouzení vytipováno 8 výrobků, které budily podezření, že by vzhledem k nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem mohly poškodit zdraví dětí.
 
Toto podezření se dosud potvrdilo u 7 odebraných vzorků - obsahovaly nadlimitní množství ftalátů, a to od 6,1 % do 12,2 %, zatímco maximální povolené množství je 0,1 %. Nedostatky byly zjištěny celkem u 36 kontrolovaných subjektů. Kromě zákazů prodeje a opatření k nápravě bylo uloženo 16 pokut v celkové výši 18 000 Kč, další správní řízení probíhají.

Na kontrolách hraček-pomůcek do vody se ve 3. čtvrtletí podílely všechny inspektoráty ČOI v následujícím rozsahu:

 

Inspektorát

Počet kontrol

Počet zjištění

Odběr vzorků

Nevyhověl

Středočeský a Hl. město Praha

9

2

1

1

Plzeňský a Karlovarský

18

6

1

1

Ústecký a Liberecký

9

8

2

2

Jihočeský a Vysočina

20

7

1

ve zkušebně

Královéhradecký a Pardubický

17

5

2

2

Jihomoravský a Zlínský

1

0

0

0

Moravskoslezský a Olomoucký

16

8

1

1

Celkem

90

36

8

7

Zjištěné nedostatky:

- prodej výrobků bez označení

- prodej výrobků bez řádných informací o výrobku

- prodej výrobků s informacemi v cizím jazyce

Výsledky kontrol odebraných vzorků:

Fotodokumentace k jednotlivým vzorkům je k dispozici níže.

1. Člun dětský 65 cm EAN: 5240452250003 – vyrobeno v Číně

- výrobek nevyhověl pro nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové (zjištění DEHP 7,63 % a DINP 2,95 %; povoleno 0,1 %)

2. Plovací kruh ve tvaru člunu s motivem auta Super 10 Racing – vyrobeno v Číně

- výrobek nevyhověl pro nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové (zjištění DEHP 6,10 %;  povoleno 0,1 %)

3. Nafukovací kruh ve tvaru člunu s hlavou kočky – vyrobeno v Číně   

- výrobek nevyhověl pro nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové (zjištění DEHP 8,70 %; povoleno 0,1 %)

4. Nafukovací kruh 56 cm Swim Ring 8662 – vyrobeno v Číně

- výrobek nevyhověl pro nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové (zjištění DINP 8,10 %; povoleno 0,1 %)

5. Nafukovací kruh ve tvaru člunu s hlavou kachny  - vyrobeno v Číně

- výrobek nevyhověl pro nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové (zjištění DEHP 12,2 %; DINP 0,5 %; povoleno 0,1 %)

6. Nafukovací kruh ve tvaru člunu s hlavou Marťana – vyrobeno v Číně

- výrobek nevyhověl pro nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové (zjištění DEHP 7,4 %; DINP 8,8 %; povoleno 0,1 %)

7. Nafukovací bazén Crystal 60 cm – Swimming pool – vyrobeno v Číně 

- výrobek nevyhověl pro nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové (zjištění DEHP 9,5 %; povoleno 0,1 %)

8. Nafukovací kruh do vody Swim Ring River 80 cm  - vyrobeno v Číně

- výrobek dosud ve zkušebně, výsledek není k dispozici.

Uložená opatření:

- zákaz prodeje byl vydán na 200 ks výrobků v celkové hodnotě 7 252 Kč, a to ve 2 případech

- z důvodu nedostatečných nebo nesprávných informací a varování uložili inspektoři 16 příkazů na místě v celkové částce 18 000 Kč

- správní řízení o uložení pokuty je vedeno s 12 kontrolovanými osobami

- odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě  bylo kontrolovaným subjektům uloženo ve 4 případech

-  bylo odebráno 8 vzorků výrobků k posouzení jejich vlastností a bezpečnosti – 7 výrobků nevyhovělo, jeden je předmětem šetření.

Závěr:

Výsledky posouzení odebraných vzorků prokázaly, že jsou na trhu stále výrobky, které představují určitou míru rizika pro zdraví dětí. Proto budou kontroly ČOI v nejbližším období nadále zaměřeny na nabídku tohoto sortimentu určeného nejmenším uživatelům, a to hraček do vody pro domácí použití. Výsledky laboratorních zjištění budou postoupeny orgánům hygienické služby k přijetí dalších opatření v rozsahu jejich kompetencí.

 
  Obrázky
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS