Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Nakupujete zlevněné zboží? Dejte pozor na ceny i značení!

3. ledna 2012 Autor: ČOI

Slevy a výprodeje se staly oblíbeným hitem českých spotřebitelů – jarní, letní, podzimní, zimní, velikonoční i vánoční...a to i bez „totálních výprodejů" a „krachů cen".  Po celý rok jsou v  obchodech nějaké slevy, a to až 80 %, jak hlásají reklamy. Až se nechce věřit, že jsou obchodníci k peněženkám zákazníků tak vlídní... nebo je to jen další způsob, jak vytáhnout ze spotřebitelů další peníze za věci, které nepotřebují, a leckdy na ně ani nemají?
 

Zda je zboží ve slevě řádně označeno, a jaká je úroveň prodeje, průběžně kontrolují inspektoři ČOI. „Za 3. čtvrtletí jsme provedli přes 700 kontrol a zjistili ve více než třetině provozoven porušení některé z povinností stanovených platnými předpisy. Dosud bylo uloženo na 200 sankcí v celkové výši přesahující 1,5 mil. korun. Kontroly povánočních slev právě startují,“ potvrdil Jan Štěpánek, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. července do 30. září bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na kontrolu nabídky a prodeje zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev provedeno celkem 747 kontrol, při nichž bylo ověřeno dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících předpisů v dozorové působnosti ČOI. Kontrola se vztahovala na všechny maloobchodní subjekty působící na trhu, včetně internetových obchodů. Při celkovém počtu 747 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 268 případech (tj. 35,9 %).

Zjištěná porušení:

Podle četnosti porušení jednotlivých právních předpisů docházelo nejčastěji k porušení  zákona  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to neplněním informačních povinností při nabídce a prodeji zboží, které bylo zjištěno při 150 kontrolách. Dalším nejčastějším porušením pak bylo neseznámení spotřebitele s cenou v souladu s cenovými předpisy - zjištěno v 91 případech. Další zjištění se týkala nesprávného účtování, používání nekalých a klamavých obchodních praktik, nevydání dokladu o koupi se všemi náležitostmi. Četnost těchto zjištění je uvedena v následujícím grafu.

Porušení jiných právních předpisů bylo zjištěno celkem při 38 kontrolách nabízených a prodávaných výrobků, např. výrobků, které nesplňují požadavky zákona o technických požadavcích na výrobky nebo další povinnosti stanovené pro nabídku a prodej zboží.

Uložená opatření:

V rámci kontrolní akce byl vydán zákaz prodeje výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů, v celkovém množství 3346 kusů. Hodnota zakázaného zboží činila 809 819 Kč. Dalším opatřením byl zákaz používání 23 ks měřidel neodpovídajících požadavkům zvláštních právních předpisů.

Na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty 221 pokut v celkové výši 1 528 000 Kč, další řízení o uložení pokuty nebyla dosud ukončena.

Výsledky kontrol prodeje zboží v rámci sezónních slev svědčí o tom, že i nadále obchodníci při těchto akcích porušují ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů.

Nejčastěji se jedná o nedostatečné označování zboží informacemi potřebnými k jeho identifikaci a užití, a dále o přetrvávání nedostatků v poskytování informací o ceně zboží. Zanedbatelné není ani zjištěné užívání nekalých a klamavých obchodních praktik.

Doporučení pro spotřebitele:

Nepodléhat reklamám a lákání k supervýhodným nákupům. Kupovat jen to, co skutečně potřebujeme – nepotřebná věc je drahá i za korunu. Vyžádat si doklad o koupi (paragon) se všemi náležitostmi a uschovat jej pro případnou reklamaci. Před koupí výrobek prohlédnout – zda je kompletní, je vybaven údaji o výrobci/distributorovi i výrobku, dle charakteru např. údaji o materiálovém složení, návodem k použití a způsobu použití, a to v českém jazyce! Pamatovat si, že i na zlevněné zboží platí záruční doba 24 měsíců (s výjimkou slevy zboží pro určitou vadu, která však nebrání řádnému užívání. O ní však musí být spotřebitel informován předem a konkrétní důvod slevy musí prodávající v dokladu o koupi vyznačit). Na zlevněné zboží bez vady nemůže prodávající záruční lhůtu nebo další práva spotřebitele nijak omezit.

Více informací a jejich grafické znázornění viz přiložený soubor.
 
Přiložené soubory
slevy-a-vyprodeje-3-q-2011.pdf
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS