Nacházíte se zde: Oblečení / Zdravotně nezávadné oblečení

Zdravotně nezávadné oblečení


Bezpečné noční ošacení pro děti

31. srpna 2015 Autor: Vladimír Štork, Textilní zkušební ústav

Textil - kromě stanovených výrobků a výrobků pro děti do tří let není omezen žádnou legislativou kromě zajištění všeobecné bezpečnosti výrobků. Tato základní legislativa vychází z požadavku, kdy všechny výrobky na trhu musí být zdravotně nezávadné a bezpečné a spadá pod směrnici 2001/95/EC - Obecná bezpečnost výrobků.

 

V roce 2007 přišla v platnost rozšíření základního požadavku zdravotní nezávadnosti i na definování chování dětského nočního ošacení při hoření. Tato legislativa byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textílie a textilní výrobky" a vyšla ve formě evropské normy ČSN EN 14878:2007 (80 0801).
V požadavku je uvedeno, že od listopadu 2007 musí být převzata jako národní norma. Obsah této normy bere v úvahu prvky nočního ošacení a textílií pro noční ošacení, které se mohou zapálit a v důsledku toho představují závažné riziko poranění dětí.

Statistiky nehod poukazují na některé nejdůležitější a nejčastější zdroje zapálení jako jsou varné spotřebiče, pobyt v těsné blízkosti zdroje ohně, používání zápalek, používání kuřáckých potřeb anebo používání svíček.
Norma vycházela také ze skutečnosti, že kojenci ve věku do 6ti měsíců a do velikosti 63 cm jsou minimálně pohybliví a tudíž se riziko považuje za minimální. Jsou evropské země, které tuto skutečnost převádí na jiné požadavky omezení rizika např. Velká Británie.

Podstatou této normy je předpoklad, že většina textílií, používaných pro výrobu dětského nočního oblečení se při působení malého plamene zapálí. Na základě tohoto předpokladu nebylo zapotřebí stanovovat zápalnost těchto výrobků ale pouze rychlost šíření plamene a povrchového ožehnutí podle postupu stanoveného normou ČSN EN 1103.
Snížení hořlavosti textílií je možné taky pomocí vhodného prostředku zpomalujícího hoření, ale tato varianta je nebezpečná z důvodu zdravotní závadnosti zejména z hlediska karcinogenních látek, které jsou převážně v těchto prostředcích používány. V technickém textilu se běžně tyto zpomalující látky používají, ale v případě styku s kůží je to považováno za nepřípustné riziko. Z toho důvodu byla stanovena kritéria hořlavosti textílií vhodných pro dětské noční ošacení, tak aby byla minimalizována jejich nebezpečnost při běžném používání.

Protože se jednalo o rozsáhlý zásah do způsobu výroby a prodeje běžných výrobků dětského nočního ošacení následovalo přechodné období 18 měsíců od data platnosti, aby měli výrobci možnost vyvinout a vyrobit oděvy, splňující požadavky norem. Tato doba měla také sloužit obchodním řetězcům, mezi výrobcem a spotřebitelem, aby se mohl zbavit nevyhovujících oděvů. Protože platnost normy EN 14878 byla schválena k přímému používání v listopadu 2007, končí přechodné období v květnu 2009 a po tomto datu by výrobky nesplňující požadavky normy neměly být prodávány.

Převzato z: www.tzu.cz, zde naleznete i obrázky z průběhu zkoušek hořlavosti textilu pro děti

 

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS