Nacházíte se zde: Oblečení / Zdravotně nezávadné oblečení

Zdravotně nezávadné oblečení


Údržba textilu

18. října 2017 Autor: Lenka Mužíčková

Symboly pro ošetřování se staly běžnou součástí všech oděvních i textilních výrobků. Jednoduchou formou informují prodejce a zákazníky o doporučených způsobech údržby. Tím je splněn zákonný požadavek informovat spotřebitele o způsobu údržby. I když se symboly údržby užívají po celém světě, málokdo si uvědomuje, kolik je za těmito drobnými piktogramy každodenní práce a to již po více, než 50 let.
 

Zákon o ochraně spotřebitele prodejcům přikazuje, aby své zákazníky seznámili s vlastnostmi zboží a způsobem jeho údržby. U textilních výrobků jsou tyto informace obzvláště důležité, protože špatnou údržbou trpí a mohou se poškodit či zničit. I zde musí být informace srozumitelná, čitelná a samozřejmě pravdivá. Zákon umožňuje používat nejen text, ale také symboly a piktogramy. Pokud jsou použity, prodávající musí na požádání vysvětlit nebo zpřístupnit jejich význam. Vanička s číslicí udávající maximální teplotu, ve které lze prát, bude srozumitelná každému. Trojúhelníček, čtvereček či kolečko už vyžadují drobnou erudici.

Nejrozšířenější systém symbolů vyvíjí už přes padesát let mezinárodní asociace pro označování textilu Ginetex. Ta pak licencemi umožňuje užívání symbolů výrobcům a prodejcům. V České republice asociaci zastupuje spolek SOTEX GINETEX CZ. Označení je chráněné ochrannou známkou a jednotlivé symboly mají své pořadí a tvar. První v řadě je vanička určující způsob praní, druhý trojúhelník bělení, třetí čtverec obsahuje informaci o sušení, čtvrtá žehlička odstupňování teploty žehlení podle teček a konečně poslední kroužek sděluje informaci, že údržbu je třeba svěřit profesionální prádelně či čistírně. Podrobné vysvětlení k jednotlivým symbolům najdete na webu www.symbolyudrzby.cz.

Zdroj: dTest a SOTEX GINETEX
 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS