Nacházíte se zde: Zdraví a nebezpečné látky / zdravý životní styl

zdravý životní styl


Národní seminář WILD na Evropském týdnu sportu a relaxace žen

18. ledna 2011 Autor: Naďa Knorre, předsedkyně Komise sportu žen ČOV

Milé čtenářky, přijměte pozvánku na národní seminář WILD-ETZ, který je určen pro ženy, které mají zájem dozvědět o nových trendech ve sportu, relaxaci a zdravém životním stylu a které by na sobě chtěly zapracovat co se řídících schopností týče. Seminář organizuje Komise sportu žen Českého olympijského výboru ve spolupráci se  společností Výchova ke zdraví a za přímého patronátu předsedy ČOV pana doktora Jiráska.

 

Evropský týden sportu a relaxace žen (ETZ)
Evropský týden sportu a relaxace žen je jedinečný projekt, zaměřující se na seznámení žen s novými trendy ve sportu, relaxaci a zdravém životním stylu. Týden je připraven jak pro zdatné sportovkyně, tak i pro začátečnice, jež si zde budou moci vše vyzkoušet a zdokonalit se. Každá jednotlivá žena si může navolit program, který ji zajímá a vyhovuje jejím individuálním potřebám. Maminky s dětmi mají možnost během celého týdne využít „mini školku“, kde je připraven celodenní program pro děti.

Komise sportu žen ČOV a národní seminář WILD
Komise sportu žen ČOV je od roku 1996 odbornou komisí Českého olympijského výboru. Cílem komise je podporovat aktivní činnost žen ve všech oblastech sportu v ČR, vytvářet podmínky pro zapojení žen do řídících funkcí ve sportu na domácí i mezinárodní scéně, stejně jako pomáhat šířit požadavek rovnoprávného postavení žen ve sportu.

Od ledna 2010 se komise zapojila do evropského programu zaměřeného na vzdělávání žen pro řídící pozice ve sportu. Hlavními cíli projektu WILD (Women’s International Leadership Development Programme) je podporovat zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve sportu, rozvíjet jejich kvalifikaci a sebevědomí, zvyšovat v rámci organizací propagaci možností, kterými ženy mohou přispět k řízení sportu a také iniciovat vytváření sítí kontaktů mezi ženami ve sportovní oblasti, jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
V souladu s cíli projektu WILD i s cíli Komise sportu žen ČOV je Národní seminář WILD jedinečnou příležitostí k vybudování kontaktní sítě žen zapojených na jakékoliv úrovni (ať už jako aktivní sportovkyně, trenérky, funkcionářky, zaměstnankyně nebo dobrovolnice) do oblasti sportu, k
získání přehledu o současné situaci žen ve sportu v ČR a v neposlední řadě k osobnímu a profesnímu rozvoji.

Více informací naleznete na www.tydenzen.cz, v přiložené přihlášce nebo prezentaci.

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS