Nebezpečné nafukovací hračky INTEX

[31.8.2009 | Autor: Magda Jochmanová / Zdeněk Krul ]Magda Jochmanová: Dobrý den, na internetu jsem koupila nafukovací hračku, netušila jsem, že je vyrobená v Číně. Výrobcem je holandská firma INTEX, typ výrobku soft-sides TM. Na výrobku je označení CE. Je hračka bezpečná, pokud má jen označení CE (nejedná se o označení China export)? Jak zjistit, jestli hračka nemá treba příliš mnoho ftalátů? Děkuji za zodpovězení dotazu.

o odpověď jsme požádali Ing. Zdeňka Krula z ČOI: Označení CE na výrobcích stanovených ke konkrétnímu způsobu posouzení shody s požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost před jejich uvedením na trh - a hračky k těmto výrobkům patří - vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, která se na něj vztahují a která toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup (tento princip platí v celé EU).
Provedení stanovených zkoušek před uvedením na trh však u žádného výrobku automaticky nezaručuje, že výrobce, například u některé šarže, nepoužije nevhodnou surovinu či nedodrží technologický postup. Jediný způsob, jak to lze ovšem zjistit, je laboratorním posouzením takového výrobku. Vzhledem k finanční náročnosti se ovšem provádí pouze v případech důvodného podezření na porušení platných předpisů. Pouhá skutečnost, že hračka je vyrobena v Číně, což je ostatně v současnosti většina hraček i těch nejvěhlasnějších světových výrobců, ještě automaticky neznamená, že hračka je riziková. Pokud tedy hračka nejeví nějaké viditelné známky rizikovosti (barvení, atypický zápach atd.), případně pokud není uvedena v nějakém seznamu potenciálně nebezpečných výrobků (RAPEX, webové stránky dozorových orgánů z ČR a SR, časopis TEST), pak lze předpokládat, že není nebezpečná.

Dodatečná poznámka paní Jochmanové: V mezičase jsem našla na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů některé nafukovací výrobky značky INTEX jako nebezpečné, ZDE.